Tanzania Government Gazette dated 2016-04-08 number 15

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA97 . 8 Aprili, 2016
roronns CZAZ RTI
BEI SH. 1,000/= LA DAR ES SALAAM
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
$=

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO
4

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka........... Na.454 9 Kufuta Chamacha Ushirika na Ufugaji na
Notice re ey ss = veceeeeeeeeeeae Io Uzalishaji Mali... ee ceesessesesseseeeeseeseesees Na.466
Appointment of Regional Commissioner..... a. 12
Closing Mama Nauure Foundation Ltd Na.467 19
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi........ Na.457-62 10/1 osingSlama Nature Poundation ........ a °7
Kupotea kwa Barua ya Toleo eccccccssssccsseee Na.463-4. II Kampuni Zilizobadilisha Majina.............. Na. 468-83 12/4
Kupotea/Kuungua/Kuharibika kwa Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi........... Na. 484 14
Leseni ya MakaZi oe ccecceceeeceeesssssseeeseeeees Na.465 12 Deed Poll on Change ofName.................. Na. 485-8 15/6

KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 454 Kuwa Afisa Muuguzi Daraja la I] kuanzia tarehe 10/04/
2014
OFISIYA WAZIRI MKUU -TAWALAZA MIKOA DEBORA PAULO NGILANGWA
NASERIKALI ZA MITAA, SONGEA MICHAEL Hitary Hinsu
Kuwa Mhudumu wa Afya kuanzia tarehe 10/04/2014
KuwaAssistant Clerk kuanzia tarehe 29/03/1973 LuLu RAPHAEL MGaya
RAINAIDA NACHENGA Kuwa Daktari Daraja la I! kuanzia tarehe 22/04/2014
Kuwa Muuguzi 1 kuanzia tarehe 15/07/2011 Dr. MAMERITHAA P. BASIKE
KIDAWA HEMED KACHENJEMA Kuwa Afisa Muuguzi Msaidizi Darajala I kuanzia tarehe
Kuwa Mteknolojia Msaidizi Maabara kuanzia tarehe 09/04/2014
17/10/2013 VERONICA M. KoMBA
PRISCA CLARENCE KOMBA Kuwa Afisa Muuguzi Msaidizi Daraja la II kuanzia tarehe
Kuwa Muuguzi Darajala II kuanzia tarehe 23/04/2014 13/05/2014
BLANDINA LANDOLIN WELTA UpeNDo AlDAN MsiGwa
Kuwa Afisa Muuguzi Msaidizi Daraja la H kuanzia tarehe
23/04/2014 Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka - (inaendelea
NGABO. LUKANGA SELEMAN tazama Ukurasa wa 16).
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa ummayaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya-kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania