Tanzania Government Gazette dated 2016-04-15 number 16

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 15 Aprili, 2016
TOLEO NA.16

BEI SH. 1,000/= LA DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
0

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ..0....... ce ccceseeseseeteeeees Na.489 23 Maombiya Kumilikishwa Kiwanja................ Na,497 25
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.......... Na. 490-2 23/4 Taarifa ya Kusudio la Kuandaa Mpango
Kupotea kwa Leseni za Makazi........... tue Na. 493/424 Kabambe wa Manispaaya Tabora............. Na.498 25
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki The Registration of Documents..............000. Na.499 26
AIH oo. eeeseeseenceeenceeeecaeensaeeecseseeneneeees Na.495 24 KampuniZilizobadilisha Majina................ Na. 500-11 26/7
Designation of Land for Investment Special Resolution to Wind Up uuu... Na.512 27
PUIDOSES smeanun: saesdveaaeeaeeee area eaesReeaeRe Na.496 25 Uthibitisho wa Mirathi .........ccccsseeeeeseeneeens Na.513 28
Deed Poll on Change ofName...........0.000 Na. 514-5 28/9

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 489 Order underthe Executive Agencies Act (The National Food
Reserve Agency) (Establishment) (Amendment) 2016
Notice is hereby given that Notice and Orderas Set out (Government Notice No. 120 of2016).
below have been issues and are Published in Subsidiary
Legislation Supplement No. 15 dated 15" April, 2016 to this TAARIFA YA KAWAIDA NA. 490
numberof the Gazette:-
KUPOTEA KWAOFFERILTYOSAJILIWA YA
Notice under the Standards (Standards Mark) 2016 KUMILIKIARDHI
(Government Notice No. 117 of2016). Sheria ya Usajili wa Nyaraka
(Sura 117)
Notice under the Laws Revision (ReplacementofTexts of
the Laws) in the Revised Edition of 2002, 2016 Offer Nambari: V 16587, LO No. 131621.
(Government Notice No. 118 of2016). Mumiliki aliyeandikishwa: SyED ALLY ASGHER NAQvVI.
Ardhi: Farm Namba 1363 Muheza Pangani Wilaya ya
Order under the Tanzania Electric Supply CompanyLtd. Kibaha.
(TANESCO) TariffAdjustment, 2016 (Government Muombaji: Syep Sonait ALLY NAQVI AS ADMINISTRATOR
Notice No. 119 of2016). OF SYED ALLY ASGHER NAQVI DECEASED.

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya mianufaa
kwa ummayaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania