Tanzania Government Gazette dated 2016-04-22 number 17

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 22 Aprili, 2016

TOLEO NA.17
GAZETI
BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
———__C-———

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaiga Uk.
Notice re Supplement «0.0.0.0 cccceeeceeeceeeeees Na.516 31/2 Uteuzi wa Wajumbe wa Kamati za Kugawa
WANZIA vosecssseesseenct,-teconsereenseeeencssennenssenoersesenveneet 32 ADDL oe ceeeeeeseceeeeesesesesseseesceteeseeeeeaes Na. 529 35/8
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.Na.517-22A 32/3 Notice of Resolution to Wind Up Voluntarily
Kupotea kwa Leseni za Maka7i................. Na. 523-5 33/4
Gerezani Investors CompanyLtd ............... Na.530 38
Kupotea kwa Barua ya Tolco ya Haki ya
Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi ......... Na.531-2 38/9
KumilikiArdhii oo. eee eeeseeseeceeseseeseeeeees Na. 526-7 34
Deed Poll on Change of Nameuu... Na.533 39
Uteuzi wa Wajumbewa Baraza la Ardhi
Nyumbala Wilaya Kilosa ....0....0.cceeeees Na.528 35 Inventory of Unclaimed Property.................. Na. 534 39/42

TAARIFA YA KAWAIDA Na. 516 Order under the Urban Planning (Mkuranga [Part of]
Planning Area) 2016 (Government Notice No. {25 of
Notice is hereby given that Regulations, 2016).
Orders. Instrument, Guidelines and Noticesas Set out below
have been issued and are Published in Subsidiary Order under the Urban Planning (Jakaya Kikwete
Legislation Supplement No. 16 dated 22" April, 2016 to International Tourist Centre Planning Area) 2016
this number of the Gazette:- (GovernmentNotice No. 126 of2016).

Regulations under the Public Procurement (Amendment) Order under the Water Resources Management (Mara
2016 (Government Notice No. 121 of2016).
River Water Catchment Area) 2016 (GovernmentNotice
Regulations under the Mental Health (Gencral) 2016 No. 127 of2016).
(Government Notice No. 122 of2016).
Order under the Urban Planning (Kyaka-Bunazi Planning
Order under the Urban Planning (Mbande Planning Area) Area) 2016 (Government Notice No. 128 of2016).
2016 (GovernmentNotice No. 123 of2016).
Order under the Urban Planning (Mutukula Planning Area)
Order under the Urban Planning (Mbeya City Council) 2016 (GovernmentNotice No. 129 of2016).
(Master Plan) 2016 (Government Notice No. 124 of2016).
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki. kuvunja mikatabaya ushirikiano na mengineyo. yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Mencejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuuwa Serikali. Dar es Salaam — Tanzania