Tanzania Government Gazette dated 2016-04-29 number 18

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 29 Aprili, 2016

TOLEO NA.18 GAZETI DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/=

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
—_O-—_—_

Linatolewa kwa idhini ya Serikali na
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALITYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement... eens eeeeeeeeeeeNa. 535 43/4 Hatt ya Kiapo oo. eeeeescessseeseceeensnnaennenee Na. 546-47
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi..... Na. 536-42 4475 | FonderaEngineermg(FirstAnnuat——
{lani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki wa General Meeting ofthe Shareholders and
45 DirectOrs .......esessesecsseeesssesssessseeeenseensseennnenons Na. 547 47
Kipande cha Ardhi.........c:ecsseseeseseseereeneess Na.543
Kupotea kwa Leseni ya Makai............0:0+ Na.544 46 Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi.... Na. 548-50 47/8
Change ofNameby DeedPoll .............0+ Na.551-2 48/9
Uundani wa Mabaraza ya Ardhi na nyumba
46/7 Inventory of Unclaimed Property.............0+ Na. 553 49
ya Wilaya katika Wilaya Zilizotajwa.......... Na.545

TAarikA YA KAWAIDA NA. 535 Order under the Forest Act, (Government Notice No. 149
-of2016).
Notice is hereby given that Regulation. Orders and
Notices as set out below have been issued and are Order‘under the Mbinga Water Supply and Sanitation
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 17 Vol. Authority (MBIU WASA)(Government Notice No. 150
97 dated 29" April, 2016 to this numberofthe Gazette:- of2016).

Regulation under the Commission for Aids Act, 2016 Order under the Chalinze Water Supply and Sanitation
(Government Notice No. 145 of2016). Authority (CHALIWASA)(GovernmentNotice No.151
of2016).
Regulation under the Commidity Exchanges Act, 2016
(Government Notice No. 146 of2016). Order under the Kongwa Water Supply and Sanitation
Authority (Kongwa WSSA)(Government Notice No.
Order under the Persons with Disabilities Act, 2016 152 of2016).
(Government Notice No. 147 of2016).
Notice under the Petroleum Act (Government Notice No.
Order under the Forest Act, (Government Notice No. 148 153 of2016).
of2016).

yakiwa ya manufaa
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo,
kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejime nti ya Utumishi wa
kwa umma yawezakuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe
Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.
Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za

Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaSerikali. Dar es Salaam — Tanzania