Tanzania Government Gazette dated 2016-09-02 number 37

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA97 2 Septemba, 2016

TOLEO NA. 37 GAZETI
BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
——_0-—_———_.

Linatolewa kwaIdhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida_Uk.
Notice re Supplement.............ccceeeseeees Na. 12231 Loss/Theft Report .........ccesceseseseseees wees Na. 1238 4
Appointment of Regional Commissioner . Na. 1224 1 Designation of Land for Investment ‘
Appointment of Director General of PULPOSES 0.0... seeeeeeeeeeeeeseeeesteneseeeceasenene Na.1239 S&
Intelligence and Security Services........ Na. 1225 2 ~ Kampuni Inayotarajiwa Kufutwakatika
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi .. Na. 1226-34 2/4 Daftari la Makampunii ...........0..c. cee Na. 1249. 5
Kupotea kwa Leseni ya Makazi.............. Na. 1235 4 Kampuni Hiyobadilisha Majina......... Na. 1241-54 5/7
Kupotea kwa Fomu ya Malipo ya Uthibitisho na Usimamiaji wa Mirathi .. Na. 1255-8 7/8
Haki ya Kumiliki Ardhi........... eee Na. 1236 4 Change ofNameby DeedPoll .......... Na. 1259-67 8/11
Ilani ya Kuhamisha Jina la Mmiliki Vehicle Inspector and Driver Examiner ...Na. 1268 11
wa Kipande cha Ardhi...........ssessseceesees Na.1237 4 Inventory of Unclaimed Property .... Na. 1269-70 12/3

TAARIFA YA KAWAIDA Na. 1223 Rules under the Engineers Registration (Registration of
Independent Consulting Engineers) (Government
Notice is hereby given that Orders and Rules as Set Notice No. 265 of 2016).
out below have been issued and are published in
Subsidiary Legistration Supplement No. 36 dated 02" GENERAL Notice No. 1224
September, 2016 to this number of the Gazette:-
THE CONSTITUTION OF
Order under the Rectification of Printing Errors (The THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA,1977
Tanzania Commission for Aids) (Amendment) Act
(Government Notice 263 of 2016). NOTICE

APPOINTMENT OF REGIONAL COMMISSIONER
Order under the Television Programmes (Use of Sign
Language) (Amendment) (Government Notice No. 264 It is hereby notified for general information that
of 2016). Mrisho Mashaka Gambo having been appointed
Regional Commissioner, Arusha Region by the

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma,S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa MkuuwaSerikali, Dar es Salaam —Tanzania