Tanzania Government Gazette dated 2016-09-16 number 39

ISSN 0856 - 0323

MWARA WA 97 16 Septemba, 2016

TOLEO NA. #9 GAZETI
BET SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
——

Linntolews Ewa ldhini vo Serial me
Kuundikishwa Povis kame
Canarti

YALIYOMO

Taoriit ya Kawaida Uk. Tharifa ya Kowaidi Uk
Kugeice kw Hed eo Klik Adit Ao 296-130) 2D Member's Yoluniary winding
Lip of the
Kugatiea ku Leseni za Mooi Ma. 1303-7 2990 Cemnpaniny Ne TOT
Kupoier ke Baron ya Toles yo Kammilik Loss Contlfiemte ieee ~Na lil 32
AMoc i Aa 10-9 0 Special Risotto 2. Ao 91S 9
Kutolewa kaa Nakata HalisiyvalRerun. Deed Poll on Chanecof Nanne ____._.- -Neolale-7 32
ya Tole ... litte eS Loss!Thac AThomage 2. No 318 44
Feratiiai zn Kisailitcha pikes Wa isil Fl Inventory of Unclaimed Property Ma (S19 4a
Huniness Registrations mana LL wenn Kupotea kwo Hati za Koomiliki Ardhi oo. Ma 1320 44
Agency vo Malal2 34

Tascoa va Kawa Ba, 196 Han Ta Asai ikionckina, ridishwe kwa Msajili wa
Hati, 5. L. F119), Dar es Salaun.
KUPRDITEA KAWA HATH ¥A KLIMILIK ARGH
heria var Aanefikinteayi wae Ara Cher es Sanam, Aeris Laie,
(Sura 134) Of Sepiemba,1G Aedecajild wor fini) Afserinfiae

Hats Nowbarr- 1975 Tasina vA Kawai Na, 1297
Aten ofivectuliintwe, Joa) Miewa, Nocera
dlr. Kowanje Ao 132 Mbes Beach Kinondoni Dar BLOTKA AOA Be ALE A
cs Salaun. Shera vo Vonaikiskegt wa Aral
Afnornbor: Jar Moisa Nios (Sur334)

Tania Inetoeews kewormba Hats val haomiliks arch Ho Nombart 474%]
ihvoiajwa hapo fu imepotcn no nimkusedin kutow ble Mriliki aliveandibizhwe- Geter Pariaiue
mpya bodala yoke iwopo hakuna kipineanic ke cuba wa FR WAR ATARE
mac mnioje bokea iache yo taarifa hil itakepotangarwa Aralty: Kivanja fla. SOP KE ital “Fo [egela
kutike Caeti la Serikali. Afri(ill Ti! Pasir Kwa sian

Matin yahusnyo nil) mo wate waliofariki, kuwunja mikotbe yo ushirikiane na mengincya, yakiwa yo manuf
wun yawera kchapiiwa katie Caueti, Yapclekwe kwa Mineriri, (Misi ya Ro = iva Utemnishi wa
mms,LLP. 13, Dares Salam, Som oe Cis 2018504, Kable yo Jeers po bilo ene

Limenigwe Chap ne hipepechep Mk we Serial, Des Sale — Tene