Tanzania Government Gazette dated 2016-09-23 number 40

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 23 Septemba, 2016

TOLEO NA. 40 GA ETI
BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
—_(r—_

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk, Taarifa ya Ktiwaida Uk.
Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka ...... Na. 1321 35 Kupotea kwa Matt's. sas cccaccsnetcitenacess Na. 1339 41
Notice re Supplement.......000..00...02. Na 1322 36 Uteuzi wa Wajumbe wa Kamati za Kugawa
Appointment of Permanent Secretary ..... Na. 1323 36 ATO»: cesjremrsiinaienerimnigeningcamnanala: [SAGs od]
In the Court of Appeal of Tanzania at Special ResOlution 0... ceseessseeseeeteesees Na. 1341 42
APUSIG ooo. cece eeeteeeeeeeeteesnenenseeeeeeeeneees Na. 1324 36/8 Kampuni Zilizobadilisha Majina ........ Na. 1342-50 42/3
Hati ya Waziri- Uteuzi wa Mwenyekiti. Na. 1325 38 Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi .. Na. 1351-4 44
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi... Na. 1326-31 39 Deed Poll on Change of Name ............. Na. 1355-6 45/6
Kupotea kwa Letter of Offer .......0...... Na. 1332 40 ASS AV IY v- cossccsccccsnsxaussscvseneinseromneereeaveraienes Na.1357 46
Kupotea kwa Leseni ya Makazi............. Na. 1333-6 40 Inventory of Unclaimed Property........... Na. 1358 46/7
Kupotea kwa Barua ya Toleo ........0..., Na. 1337-8 40

KUAJIRIWA NA KUKABIDHIWA MADARAKA
TAARIFA YA KAWAIDA Na. 1321 Kuwa Mchumi Daraja la H kuanzia tarehe 02/11/2010
Happy PASCAL KUTINGATI
OFISI YA RAIS - MANEJIMENTI YA UTUMISHI
WAUMMA TUME YA MAENDELEO YA USHIRIKA TANZANIA

Kuwa Opereta wa Kompyuta Daraja la I] kuanzia Kiova Mtakwinnt Daraja la Hf kuanzia tarehe 02/02/2015
tarehe 01/04/2016
HasiL NYELANYELA MASAWIKA
Tumaint M. MGoxGoiwa
Kuwa Mhasibu Msuidizi kuanzia tarehe 02/02/2015
WIZARA YA KILIMO CHAKULA NA USHIRIKA NaFTALt JoRWA AGALLA
Kuwa Mhasibu Daraja la H kuanzia tarehe 02/02/2015
Kuwa Mchumi Daraja la I} kuanzia tarehe 20/10/2012 Omar MustapiA MFANGAVO
KENETH SIMON KAGANGA
Kuwa Mchumi Daraja la I kuanzia tarehe 20/11/2010 Kuajiriwa na Kukabidhiwa Madaraka - (inaende/ea
MouaAmMeD HAMIsI CHIKAWE tazama Ukurasa wa 47):- is

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais -Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya /umamosi va kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam —Tanzania