Tanzania Government Gazette dated 2016-09-30 number 41

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 30 Septemba, 2016

TOLEO NA.41 GAZETI DAR ES SALAAM
BEI SH. 1,000/—

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
Sy

Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO
ne

Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement ...........ceeeeeeeeeeeeerees Na. 1359 51 Designation of Land for Investment
PUIPOSES.o...scccsesesceeeeeeseatetetstsneteneeeeseneanens Na. 1341 57
Appointment of Ambassador and Regional
52 Excel Mining CompanyLtd - Special
Administrative Secretaries .........cceree Na. 1360
Resolution .......cccecsesesssecessiseteeteetennsensnees Na.1372 57
in the Court of Appeal of Tanzania at
Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi . Na. 1373 58/63
Dar eS Salaam. .........ccscsecsesseeetsserensernnecenes Na. 1361 52/5 Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi... Na. 1374-5 63
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi ... Na. 1362-5 55/6 Police Report/Initial/Final............e0+ Na. 1376 63
Kupotea kwa Leseni za Makazi ........... Na. 1366-7 56 Deed Poll on Change of Name ............ Na. 1377-8 63/4
Kupotea kwa Barua ya Toleo ya Kumiliki Inventory of Unclaimed Property ........... Na. 1379 64
ATORi sccccccesecussasszsss vee vexenvannerecoreneccreecenenes Na. 1368 56 Deed Poll ...cccccscccsessssesesseseesesesereereereeneeeeeee Na 1380 65
Ilani ya Kuhamisha/KufutwaJina la Uthibitisho wa Mirathi.........-cseeeeeees Na. 1381 65
Mmiliki wa Kipande cha Ardhi ............. Na. 1369 57 Special Resolution Masaki Sea Products
Ltd coararcccisnenrteccnancmaaennnone NERA (65
Uteuzi wa Wajumbe wa Mabaraza ya
57 Inventory of Unclaimed Property............ Na. 1384 66
Ardhi na Nyumbala Wilaya Geita......... Na. 1370

TAARIFA YA KAWAIDA Na, 1359 Order under the Tanzania Food, Drugs and Cosmestics
Act (Government Notice No. 275 of 2016).
Notice is hereby given that Regulations,Orders, Rules
and Notice as set out below have been issued and are Order under the Urban Authorities (Rating) Act
published in Subsidiary Legislation Supplement No. 39 (Government Notice Ne. 276 of 2016).
dated 30" September, 2016 to this numberof the Gazerle:-
Order under the Water Supply and Sanitation Act
Regulations under the Public Service (Tanzania Foreign (Government Notice No. 277 of 2016).
Service) (Government Notice No. 273 of 2016).
Order under the Water Supply and Sanitation Act
Regulations under the Occupational Safety and Health Act
(Government Notice No. 278 of 2016).
(Government Notice No. 274 of 2016).
ano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunj a mikataba ya ushiriki
ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi
i ya kila Juma.
Umma,S.L.P. 2483, Dares Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamos

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dar es Salaam — Tanzania