Tanzania Government Gazette dated 2016-10-07 number 42

ISSN 0856 - 6323

MWAKA WA 97 7 Oktoba, 2016

TOLEO NA.42
GAZETI -
BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
©

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO
Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplement oo... ce cceeeeeseee Na. 1385 l Simba Plastics CompanyLd - “
Appointmeut of tie Chief Secretary........ Na. 1386 | Share Capital Reduction......... . Na. 1401 5
Kupotea kwa Hati ya Kumiliki Ardhi .Na. 1387-93 2/3 Kampuni Iliyobadilisha Jina 000.000... Na. 1402-11 6/7
Kupotea kwa Barua ya Toleo .............00... Na. 1394 3 Kupotea kwa Cheti ....000000000000 0c Na. 1412 3
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ............. Na. 1395-8 3/4 Deed Poll on Change of Name 00.0.0... Na. 1413-5 7/8
Special Resolution ........00cccce Na. 1399-1400 4 Uthibitisho na Usimamizi wa Mivathi . . Na. 1416 8
Inventory,of Unclaimed Property ....... Na. 1417-8 9/14

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 1385 GENERAL Notice No. 1386

Notice is hereby given that Regulations and Rules as THE CONSTITUTION OF
set out below have been issued and are published in THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA, 1977,
Subsidiary Legislation Supplement No. 40 dated 07"
NOTICE
October, 2016 te this number of the Gazette:-
APPOINTMENTOF THE CHIEF SECRETARY
Regulation under the Capital Markets and Securities Act
It is hereby notified for general information that Dr.
(Government Notice No. 284 of 2016).
ZAINAB ABDI SERAPiiN CHiAULA having been appointed
Deputy Permanent Secretary, President’s Office -
Regulation under the Petroleum Act (Government Notice
Regional Administration and Local Government by the
No. 285 of 2016).
PRESINDENT took prescribed oaths on the 26" day of
September, 2016 before entering upon duties of her
Regulation under the Mining Act (Government Notice No.
respective Office.
286 of 2016).
State House,
Regulation under the Eleetricity Act (GovernmentNotice Dares Salaam Ambassador Eng. Joun W.H. Kisazi,
No. 287 of 2016). 26" September, 2016 Secretary to Cabinet

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa ummayaweza kuchapishwakatika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais — Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2118531/4. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu waSerikali, Dar es Salaam — Tanzania