Tanzania Government Gazette dated 2016-10-14 number 43

ISSN0856 - 0323

MWAKA WA 97
ah az

14 Oktoba, 2016

TOLEO NA.43

BEI SH. 1,000/=
DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
——_()————

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gareti

YALIYOMO

Taarifa ya Kawaida Uk. faarite ya ifdyfaida Uk
Notice re Supplement ...... cones Ma 1419 15 Maonibi ya Vibali sya Katuint
i i la, 1445 21/5
Kupotea kwa Hati za Kumiliki Ardhi.. Na. 1420-32 15/8
Konotke Tanzanin 4 Ni P$16-7 5
Kuungua kwa Leseni za Makazi................Na. 1434 18 Winding Up Notice 44p 36
Kupotea kwa Leseni xa Makazi....00...Na. 1435-7 19 Kampuni Hiyobadilishs, | Ni 1449-51 26
Kufutwa kwa Leseni ya Makazi... Na 1438 14 Uthibitisho na Usinabniali wes Mirathi. Na. 1452-3 20/7
Kupotea kwa Barua ya Toleo voce. Na. 143040 20 Business Reeistrane ; [454 27
Kupotea kwa Milki ooo. Na. i441 30 Deed Pollon Chanse af Name Na. 1455-63 27/30
llani ya Kuhamisha/Kufuia Jina la Mmiliti
Chet: Wimepoten -Na [464-6 S()/1
wa Kipande cha Ardhi oo. ccecccccccsceesee.. Na. 144220
Inventory of Unclaimed Proper vor Na, 1467-8 44/2
Uteuzi wa Wajumbe wa Baraza laArdhi.Na 1443-4 21

TAARIFA YA Kawaipa Na. 1419
Notice under the Export 2 ing Zones (Declaration)
2016 (Governiicyi 291 of 2016),
Notice is hereby given that Order and Notice as Sct
out below have been issued and are Published in Subsidiary TAARIFA YA KAWAIDA Na 1429
Legislation Supplement No. 41 dated 4! October, 2016
to this numberof the Gazette--
KUPOTEA K WA HAT YA KUMILHGARDHI
Orderunderthe Diplomatic and Consular [mmunities and Sheria ya Uandikishaji wa Ardhi
Privileges (Amendment ofthe third Schedule) 2016 (Suva JA)
(Government Notice No. 288 of 2016),
Hati Nambari: 18862.
Notice under the National Procecutions Service Miniliki aliveandikishvwa: Tassia Lawteca,
(Appointment of Public Prosecutors) 2016 Ardhi: Kiwanja Na. 40 Kitalu “f" Mbezi Manispaa ya
(Government Notice No. 289 of 2016). Kinondoni Jijini Dar es Salaam.
Muombaji: Awruony Mesarnet
Notice under the Standards (Declaration of Standard
Marks) 2016 (Government Notice No. 296 of 2016).
Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikatabaya
ushirikianona mens ineyo,
yakiwa yu manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwakatika Gazeti, Yapeickwe kwa Mhariri, Ofisi
ya Rai 3—-Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, £.L.P. 2483, Dar es Salaam, Simu za Ofisi 2U18531/
4. Kab a ya Jumeamosi ya kila Juma.
ar Sate
Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Seri Kali, Dar ¢s Salnam —Tanzinia