Tanzania Government Gazette dated 2016-10-21 number 44

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 97 21 Okteba, 2016

TOLEO NA.44

BEI SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
———{

Linatolewa kwa Idhini ya Serikalina
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALITYOMO
'

Taarifa va Kawaida Uk, lusvifa ya Ratvaida Uk.
Notice re Suppement 000. we Na, 1469 33/4 Makanipunt Yanayctarajiwa Kufatwa.. Ma. 1490-3 39
Kupotea kwa Rati za Kumiliki Ardni Na, (470-6 34/5 Makeaipuni Yaliyo Na 1494-5. .39
Kupotea kwa | een Manazd . Na. 1477 45 Wolice ta Credhters of Mew Air

Hani ya Kuhan fa Mimiliki wa 1969) nse ’ Ma 1496 40
Kipande cha Aral... vecnee, Na. 1478 ! Resolution obs 1497-8 40/1
Orodha ya Mialina ya Wakaaguzi wa jalkResolution © 1 ot
Magari «0... vesiens Na, 1479 ects 3. ha. 1499 4]
Désignation of Land fr Investment | lsusiness Registvations and Licensing
Purposes... i wees Na 14800 36 ASOTIOY siasscecessuvescet aiecantacticiatvarrensaidevecesGy 1O0O) 4172
Uteuzi wa Wajumbewa.» Mabaruwzu VA wcil Resolnie : .Na [501-3 42
Ardhina Nyumba ya Wilaya, Miwara na Loss Report Ccertificate | ce .. Na. 1504 42/3
KGRCLO oes cceececeeeeseescteseeeeetntensneteuanens Na. 1481 36 Uthibitisho na Usimamizi wa Ivits ath .. Na, 1505-8 43/4
Sale of Impounded Vehicke at Ujenzi Deed Poll on Change of Maine ......... Na. 1509-13 44/5
Yard - Sumbawanga......c.c cies Na, 1482 37/8 Special Resolution ...:..:..cs.cecdssceeesenses Na. 1514 46
Makampuni Yaityebadilisha Majina ..... Na, 1483-9 38/9 Loss/Theft/Report......... saiaacies we Na ISIS 46
Deed Poll... csessisiviers sesoussies ssiaasin7suvagetes Na. 1516 46/7

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 1469
Notice under the National Procecutions Service
(Appointment of Public Prosecutors) 2016
Notice is hereby given that Regulation and Notice as
(Govermment Notice No. 293 of 2016).
Set out below have been issued and are Published in
Subsidiary Legislation Supplement No. 42 daied 21"
Notice under the Ministerial (Discharge of Ministerial
October, 2016 te this number ofthe Gazere:-
Functions) (Amendment) 2016 (Government Notice
No. 294 of 2016).
Regulations under the Electricity {Market Re-
Organization and Promotion of Competition) 2016
(Government Notice No. 292 of 3016).

Matangazo yahusuye mali za watu waliofariki, kav unja1mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais —Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, 8.L.P. 2483, Der es Sals3AM, Simu za Ofisi 2118531/4, Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.
== a eure a ieee rae Wa es3a) me ee,

Limepigwa Chapa na Mctasthens Micuu wa Serikali, Dar es Salaam —Tanzania