Tanzania Government Gazette dated 2016-12-02 number 50

(SSN 856 - 0323

MWAKA WA 97 2 Desemba, <fh16

TOLEO NA. SO

BEL SH. 1,000/= DAR ES SALAAM

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANTA
—e |

Linartilein oom Fllvial ya Serikedi we
Kimndiiuhiws Pows hems
pee

YALIVOMO
Taurifa ya Kawaida Lk, Taariin ya Kapnida Lele
Kupoterm kwa Pati an KumilikiArdhi, Na b666-9) 19 Kottiver Sika ya Lteaal wa Weeormbes
Kupotea kwa Leseni ya Makazi........—.. Male kwa Lichavor Mdogo wa Wbunge Jimbo
3 jay Chto pecesersecrace HH, PIT 7
Ubatilisha wa Hat) ya KuimilikiArdhi,,... Pa, 1643
llani va Kuhamisha Jina la Mimiiiki wa Kabhyiapaes Siku ya UnlgajiKurn wa
Ripamde cha Armdbi isi Na ioWd 3 Lichugeel Widnes we Voww Jismber
Kupoten hwo Harta va Albocation va la Dirrgnd _—... Va hn Tee OT
Koummilatt Argh,eee May LOAD Rutan Sika val Ite!val WaWagombes
Special Resslethon ... . fan, 1696-4 3! kwa Chagid Ndoge ns Madiwani.. Me. 1708) 7
Kampani Zitixobadillsha,lai Na borg-(702 45 KaitoSika ya Upieafl Bora ientiien
Change of Mame by Deed Poll _. Me. POI 3M Uchaguzi Mdepe wa Madiwanio.. Na, 17ThO Te
lnvertory ef Unclaimed Property uo... Ma, nn Bet

Tasnre va Qageme Ma. DBRS Piocwn, aeroutea Kemumba Hath yn kaamiliel acti
livenhopepie EEOLoS A ninmecisgidiy kuwtow Hati
KUO TAR WAHATIVARUMILIRIAR IN| apy hocatn vake impo hndorna kiphngarndich Kew reac

SAvirier vel Ligeia ining)? wis Arete we mwezi mmoja tokea tarehe ya tearifa hii

,eee 235, iiaknpotungncan katika Gazeti ia Serikali,

Hag Nambari: (O55. Peavy vaikiensioina, ieliwlwee keen Man[ili wit Hit
Admiiits agilprondiidaiiea: HASSAL hl Wace © 1. F119), Dares Salnam
CHAnDE,
Ao Kowian)y Mambo SS bolalu A, bes) Kinane Car es Salen Wicron Koma,
Miata. 2 Novewnba, 2070 Adsatilt wa Aan aredici
Afueerbort: (lacian WbWVUICHARDI Chisel Afwornditmisi

Matangare yatmsuve stl Lowallolactki, kyyurhwlikoteabo yous!a TOD, ae YT Ad
hove umm yawees Kuchopish 4 ki ett Wages kan tthe, ME pe See Mcnejimeniive amie wa
Wena, SLOP. 2485, iro Haim, Sime 22 Ota! TAIMSDIM. Koklia ya cnamore qee iaare

i Limepievn apa i Mnkinchage Miou we Sorlkall, Der ee Solan “enzaria