Tanzania Government Gazette dated 2021-10-08 number 41

ISSN 0856 - 0323

MWAKA WA 102 08 Oktoba, 2021

TOLEO NA. 41 GAZETI
BEI SH. 1,000/= LA DODOMA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
O
Linatolewa kwa Idhini ya Serikali na
Kuandikishwa Posta kama
Gazeti

YALIYOMO
Taarifa ya Kawaida Uk. Taarifa ya Kawaida Uk.
Notice re Supplements ........................... Na. 1659 19/20 Plant Bleeders ....................................... Na. 1685 26
Appointment of Secretary of the Public Designation of Land .............................. Na. 1686/90 26/8
Service Commission and Ambassador...... Na. 1660 20 Kampuni inayotarajia kufutwa katika Daftari la
Kupotea kwa Hati ya Makazi .............. Na.1661/74 20/3 Makampuni ................................ Na. 1691/2 28
Kupotea kwa Leseni ya Makazi ............ Na. 1675/7 24 Kampuni iliyofutwa katika Daftari la
Kupotea kwa Barua ya Toleo la Makampuni ................................... Na. 1693/ 4 28/9
kumiliki Ardhi ........................................... Na. 1678 24 Resolution ................................... Na. 1695/6 29
Ilani ya Kumilikishwa Kipande cha Final Meeting ............................ Na. 1697/9 29/30
Kumiliki Ardhi ........................................... Na. 1679/81 24/5 Kufunga Kampuni .................... Na. 1700 30
Kusajiliwa Kwa Hati ya Kumiliki Bussines Registration ............... Na 1701/2 30/31
Ardhi ......................................................... Na. 1682 25 Uthibitisho wa Usimamizi wa Mirathi Na.....1703/5 31
Tangazo kwa Umma .................................. Na. 1683 25 Deed Poll ...................................... Na. 1706/8 31/2
Loss Report ................................................. Na. 1684 26 Inventory of Unclaimed Property ..........Na. 1709/10 33

TAARIFA YA KAWAIDA NA. 1621
Regulation under The Value Added Tax (General)
Notice is hereby given that Regulation Order and Notice (Amendment) (Government Notice No. 714 of 2021).
as Set out below, have been issued and are published in
Subsidiary Legislation Supplement No. 40 dated 08th Regulation under The Value Added Tax (Exemption
October, 2021 to this number of the Gazette:- Management Procedures) (Government Notice No. 715
of 2021).
Regulation under The Animal Diseases (Artificial
Breeding) (Amendment) (Government Notice No. 712
Order under The Laws Revision (The Rectification Of
of 2021).
Printing Errors) (The Tanzania Revenue Authority Act,
Regulation under The Tax Administration (Remission Of Revised Edition, 2019) (Government Notice No. 716 of
Interests And Penalties) (Revocation) (Government 2021).
Notice No. 713 of 2021).

Matangazo yahusuyo mali za watu waliofariki, kuvunja mikataba ya ushirikiano na mengineyo, yakiwa ya manufaa
kwa umma yaweza kuchapishwa katika Gazeti. Yapelekwe kwa Mhariri, Ofisi ya Rais --- Menejimenti ya Utumishi wa
Umma, S. L. P. 670. 40404 Dodoma, Simu za Ofisi: +255(026)2963630. Kabla ya Jumamosi ya kila Juma.

Limepigwa Chapa na Mpigachapa Mkuu wa Serikali, Dodoma --- Tanzania