KULWA DAUDI v REBECA STEPHEN ( ) [1985] TZHC 15; (30 May 1985); 1985 TLR 116 (TZHC)