KWIGA MASA v SAMWELI MTUBATWA ( ) [1989] TZHC 23; (15 June 1989); 1989 TLR 103 (TZHC)