SUSANA JOSEPH v WAMBURA IHEMBE ( ) [1992] TZHC 43; (11 December 1992)