K.K. KIBAYA v U.A.C. OF (T) LIMITED ( ) [1992] TZHC 5; (20 February 1992)