Fred Mgaya @ Sharo vs Republic (Criminal Appeal No.365 of 2018) [2019] TZHC 252; (04 November 2019)