Kilimani Dotto Richard vs Geita Gold Mine Ltd (Labour Revision No.112 of 2019) [2020] TZHC 908; (20 May 2020)